058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Informatie over het in dienst nemen van vluchtelingen

Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door een vluchteling aan het werk te helpen en het leven van deze mensen draaglijker te maken. Waar moet of kunt u rekening mee houden als u een vluchteling in dienst wilt nemen? Hieronder hebben wij het e.e.a. toegelicht.
Het is heel eenvoudig na te gaan of een vluchteling mag werken. Op de verblijfpas die elke vluchteling of vreemdeling bij zich heeft moet dan staan: ‘tewerkstellingsvergunning niet vereist; arbeid vrij toegestaan’.
De geldigheidsduur van de vergunning staat ook op de pas. Een asielvergunning is een tijdelijke vergunning. Deze wordt afgegeven voor de duur van vijf jaar. De vergunning wordt niet automatisch verlengd.
U bent als werkgever verplicht de identiteit en de vraag of de vluchteling mag werken te controleren. Maar zoals gezegd is dit eenvoudig aangezien dit op de pas staat. Als u twijfels heeft kunt u altijd contact opnemen met de IND.
Vluchtelingen die nog geen verblijfsvergunning hebben maar in de procedure zitten (‘asielzoekers’) mogen slechts onder hele strenge voorwaarden kortdurend werk verrichten. De voorwaarden voor deze groep vluchtelingen om te mogen werken zijn echter zo strikt dat dit in praktijk niet gemakkelijk haalbaar is.
Er zijn mogelijk regelingen waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld premiekorting of gemeentelijke regelingen. Heeft u een vluchteling in dienst en wilt u weten of u recht hebt op een premiekorting? Gebruik dan de Regelhulp Premiekortingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Informeer bij uw gemeente of er andere subsidieregelingen van toepassing zijn.
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij onze regionale stichtingen. Kijk hier voor een regionale stichting bij u in de buurt.

Datum: 31 maart 2017

Meer weten over salarizaken?