058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Inspecteur kan premies niet herzien

In principe krijgt u maar één keer per jaar een premiebeschikking van de Belastingdienst.

Op basis van de fiscale wet is het voor de inspecteur niet mogelijk om een gecorrigeerde beschikking voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) op te leggen.
De hoogte van de premie moet u dus extra goed controleren, want de fiscus mag de beschikking niet herzien.

Sinds 1 januari 2014 van dit jaar betaalt u als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Indien u eigenrisicodrager bent voor de WGA of de ZW, betaalt u slechts een deel van deze premie.

Eind vorig jaar heeft de rechter bepaald dat de Belastingdienst maar één keer per jaar premies aan werkgevers mag opleggen en die daarna niet op eigen houtje mag herzien. Alleen als u zelf bezwaar maakt tegen de premiebeschikking, kan de premie Whk dus nog worden bijgesteld.

Het ministerie van Financiën erkent deze uitspraak van de rechter en gaat dus niet in cassatie, maar zal mogelijk wel met wetgeving komen om de situatie te repareren.

Meer weten over salarizaken?