058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Jaaropgaaf 2013

Voortaan zullen ook de werkgeverslasten worden afgedrukt op de jaaropgaaf.
Dit vooral om de werknemer duidelijk te maken dat er meer is dan alleen bruto-netto.
De werknemersverzekeringspremies en de zorgverzekeringspremie moeten worden vermeld. De verplichting gaat in op 1 januari 2014. De verplichting geldt ook voor de jaaropgaven over 2013.

Meer weten over salarizaken?