058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Jaaropgave over 2013

Vanaf dit jaar (2014), bij de jaaropgave over 2013, bent u als werkgever verplicht uw werknemers te informeren over de afgedragen premies werknemersverzekeringen. De werknemer krijgt hierdoor inzicht in de bedragen die de werkgever voor hem betaalt. Het gaat hier om de werkgeversheffing Zvw en het totaal van de premies werknemersverzekeringen. Ten opzichte van 2012 zijn deze twee gegevens nieuw.

Meer weten over salarizaken?