058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Kerstpakket 2012

Indien u de werkkostenregeling toepast dan kunt u een kerstpakket verstrekken van € 91,- (inclusief btw). De werkkostenregeling kent namelijk een gebruikelijkheidstoets, dit komt er op neer dat de hoogte van het kerstpakket niet meer dan 30% mag afwijken van wat gebruikelijk is. Als u de € 70 euro die de afgelopen jaren was vrijgesteld definieert als gebruikelijk, dan mag u daar dus 30% van afwijken (70 + 30% = 91). Lees ook ons informatiebulletin werkkostenregeling.

Past u de werkkostenregeling niet toe dan mag u ook dit jaar weer tot € 70 (inclusief btw) per persoon fiscaal vriendelijk uitgeven aan het kerstpakket. Geef dit wel door aan Salariszaken want over deze € 70 moet 20% eindheffing worden berekend.

Meer weten over salarizaken?