058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Kopie ID-bewijs werknemer

Als werkgever bent u verplicht om een kopie van de identiteitsbewijs van uw werknemers in uw administratie te bewaren. Het identiteitsbewijs moet het identiteitsbewijs zijn dat geldig was bij indiensttreding van de werknemer. Deze mag nooit vervangen worden door een nieuw identiteitsbewijs. Het is wel toegestaan om een nieuwe versie bij uw administratie te voegen. Het is ook belangrijk dat de kopie goed leesbaar is, en dat u de voorkant en achterkant kopieert. Wanneer u niet de juiste kopie in uw administratie heeft dan geldt het anoniementarief.

Meer weten over salarizaken?