058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Let op! Wettelijke vakantiedagen 2014 bijna verjaard

Op 1 juli 2015 vervallen de wettelijke vakantiedagen van werknemers die ze in 2014 hebben opgebouwd.
Iedere fulltime werknemer heeft op grond van de wet recht op 20 vakantiedagen per jaar, dat zijn de wettelijke vakantiedagen. Deze wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Als uw werknemer (een gedeelte van) de in 2014 opgebouwde wettelijke vakantiedagen (20) niet heeft opgenomen, dan vervallen deze dus per 1 juli 2015.
Dit is alleen anders als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om die dagen op te nemen, dan vervallen ze niet. Zieke werknemers worden in normale omstandigheden gewoon in staat geacht om vakantiedagen op te nemen, tenzij ze bijvoorbeeld aan een ziekenhuisbed gekluisterd zijn.
Het vervallen van de wettelijke vakantiedagen uit 2014 betekent dat die dagen worden geschrapt van het vakantiedagensaldo van de werknemer; ze hoeven dus niet te worden uitbetaald. Als goed werkgever kunt u uw werknemers er nu al op wijzen dat niet opgenomen vakantiedagen uit 2014 per 1 juli vervallen. Dan hebben ze nog de mogelijkheid om de dagen op te nemen vóór 1 juli.

 

Meer weten over salarizaken?