058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Levensloop 2013

Voor degenen die doorgaan met de levensloop in 2013 geldt dat ook hier de ULB invloed heeft. De premie zal volgend jaar een aftrekpost zijn voor alle heffingen. En opnamen zullen loon voor alle heffingen zijn. Hierdoor worden er ook werknemersverzekeringspremies verschuldigd. Het opnemen lijkt dus niet raadzaam. Als de werknemer 61 jaar of ouder is dan valt een opname onder de groene tabel en zijn deze premies niet verschuldigd.

Meer weten over salarizaken?