058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Loonheffing eenvoudiger

De Commissie Van Dijkhuizen heeft o.a. voorgesteld de inkomstenbelasting eenvoudiger te maken. Onder deze noemer (eenvoudiger maken) is de WUL (Wet Uniformering Loonbelasting) ook al ingevoerd, maar het gaat de regering niet ver genoeg! De regels in box 1 van de Inkomsten Belasting zouden moeten worden aangepast. Ook het aantal schijven zou verlaagd moeten worden naar 2 waarvan de eerste schijf 37% zou zijn voor inkomens tot ruim € 60.000. Daarnaast wil de commissie de tarieven verlagen en sommige korting verhogen. Vanzelfsprekend zou dit consequenties hebben voor de loonheffing. Wij beschikken niet over het financieringsplaatje en wachten even af wat hiervan terug komt in de plannen van het kabinet.

Meer weten over salarizaken?