058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Loonkostensubsidie Participatiewet 2014

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft de hoofdlijnen van de Participatiewet klaar. Mocht u  volgend jaar een arbeidsgehandicapte in dienst nemen, dan dient u het gebruikelijke salaris te betalen: het minimumloon of het loon dat bij CAO is bepaald. Daarna wordt de arbeidsproductiviteit van de medewerker bepaald. Dit percentage bepaalt de loonwaarde.  Volgens de nieuwe wet krijgt u een loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon, met een maximum van 70% van het minimumloon. Als u op grond van de CAO meer loon moet betalen dan het minimumloon dan is dat voor rekening van de werkgever. Deze wet zou in 2014 in moeten gaan. Wij houden u op de hoogte.

Meer weten over salarizaken?