058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs

Als je een stagiair in dienst neemt, dan heb je misschien recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Dit geldt al zodra de stage begint. De stagiair moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
Voorwaarden LKV voor een stagiair

  • Je betaalt de stagiair een vergoeding waar loonheffingen op worden ingehouden.
  • De stagiair moet zelf een doelgroepverklaring LKV bij UWV aanvragen of iemand hiervoor machtigen.
  • De aanvraag moet worden gedaan binnen 3 maanden nadat de stage begonnen is.

Stagiair in dienst nemen
Neem je een stagiair na het einde van de stage in dienst? Dan is er tot maximaal 3 jaar na de startdatum van de stage recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Let er wel op dat dit alleen geldt als de stagiair de doelgroepverklaring LKV binnen 3 maanden na de start van de stage heeft aangevraagd. En hij in dienst komt bij dezelfde werkgever als waar hij stage heeft gelopen.
Ontving de stagiair geen stagevergoeding waarop de werkgever loonheffingen moest inhouden? Dan moet de doelgroepverklaring LKV worden aangevraagd binnen 3 maanden nadat deze voormalige stagiair in dienst is getreden.

Meer weten over salarizaken?