058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Loonstrookje geeft gunstig beeld

Het eerste loonstrookje van dit jaar (2014) zal veel mensen een gunstig beeld geven.
Gepensioneerden, werknemers en uitkeringsgerechtigden gaan er in 2014 op vooruit.

Vooral werknemers met lage inkomens gaan erop vooruit. Deze werknemers gaan er tot 3 procent op vooruit. Dat is het gevolg van een (tijdelijke) verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf, een  hogere algemene heffingskorting en een hogere arbeidskorting.

Echter pakt het negatief uit voor hogere inkomens, door de afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Gepensioneerden ontvangen een positief loonstrookje van de AOW en het pensioenfonds. Ze merken een toename met 1 tot 1,25 procent. Uitkeringsgerechtigden gaan er 0,75 tot 2,25 procent op vooruit.

Meer weten over salarizaken?