058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Mag ik nog een tijdelijk contract afsluiten? Doe hier de check!

Onder het huidige recht ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als de reeks contracten voor bepaalde tijd langer heeft geduurd dan 3 jaar en/of 3 contracten. De keten begint nu nog opnieuw na een onderbrekingsperiode van meer dan 3 maanden.
Door de Wet werk en zekerheid ontstaat er sneller een contract voor onbepaalde tijd na een reeks tijdelijke contracten, namelijk na 2 jaar en/of 3 contracten. De termijn waarna de telling van de keten opnieuw wordt door de WWZ verlengd naar meer dan 6 maanden.
Met de Contractencheck kunt u kijken of u met uw werknemer een nieuw tijdelijk contract kunt afsluiten of alleen een contract voor onbepaalde tijd.
Let op!
De wet heeft een aantal uitzonderingen. In die gevallen kunt u deze Contractencheck niet gebruiken. Dit zijn de uitzonderingen:

  • In sommige cao’s zijn afspraken gemaakt waardoor werkgevers en werknemers meer opeenvolgende tijdelijke contracten kunnen afspreken, of in een langere periode dan in de wet staat (het wettelijk maximum is 6 contracten in ten hoogste 4 jaar). Bij uw werkgeversorganisatie kunt u vragen stellen over de cao.
  • Als u met uw werknemer een langjarig tijdelijk contract hebt afgesloten gelden andere regels. Een langjarig tijdelijk contract is een contract met een looptijd van drie jaar of langer.
  • Of als het contract na 1 juli 2015 wordt ondertekend met een looptijd van twee jaar of langer.
  • Als de werknemer een bbl-opleiding volgt of jonger is dan 18 jaar

 
AOK

Meer weten over salarizaken?