058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Mag ik vaste kostenvergoedingen nog steeds doorbetalen?

De omstandigheden waarin wij momenteel leven zijn zeer bijzonder. Niemand had dit voorzien. Inmiddels werkt vrijwel iedereen die dat kan in meer of mindere mate vanuit huis. Er is dan ook geen sprake meer van structurele reizen woon-werk.
Krijgen jouw werknemers een vaste vergoeding, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding of een lunchvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoef je de vaste vergoeding niet aan te passen. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag je blijven uitgaan van de feiten waarop de vaste vergoeding was gebaseerd. Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de vaste vergoeding vaststond op uiterlijk 12 maart 2020. Is een recht op een vaste (reiskosten)vergoeding afhankelijk van een keuze van jouw werknemer (bijvoorbeeld bij een cafetariasysteem)? Dan moet hij zijn keuze uiterlijk op 12 maart 2020 hebben gemaakt.

Let op!
De vergoedingen van extraterritoriale kosten op grond van de zogeheten 30%-regeling zijn uitgesloten van bovengenoemde maatregel.

Meer weten over salarizaken?