058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Maximale transitievergoeding volgend jaar verhoogd

Sinds 1 juli 2015 moet de werkgever een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. Dit geldt ook als de werkgever een tijdelijk contract dat twee jaar of langer heeft geduurd niet verlengt.
De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt bepaald op basis van twee onderdelen: het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren.
Per 1 januari 2019 bedraagt de maximale transitievergoeding € 81.000, zo heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekendgemaakt in de Staatscourant. Daarmee stijgt de maximale transitievergoeding met € 2.000 ten opzichte van dit jaar, want in 2018 is het maximum € 79.000.
Een werknemer kan alleen een hogere transitievergoeding dan dit maximum ontvangen als zijn jaarsalaris meer bedraagt dan het maximum. In dat geval is zijn loon over 12 maanden het maximum.

 

Meer weten over salarizaken?