058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Meer budget S&O-afdrachtvermindering in 2015

Het budget van de afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) neemt in 2015 toe met € 38 miljoen (tot € 794 miljoen). Het budget werd in 2013 nog overschreden met een bedrag van € 76 miljoen. Ondanks deze overschrijding is er dankzij twee besluiten toch een hoger budget:

  1. Er wordt een deel van het budget van de Research en Development Aftrek overgeheveld naar de S&O.

  2. Een eenmalige verhoging van het budget met € 16 miljoen.

Meer weten over salarizaken?