058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Meer tijdelijke contracten in het MKB

Het percentage contracten voor bepaalde tijd in het MKB is het afgelopen kwartaal de grens van 33,3% gepasseerd. Dit blijkt uit de Van Spaendonck MKB Banenmonitor over het derde kwartaal van 2015, waarbij de salaris-data van 725.000 werknemers in het Nederlandse MKB zijn geanalyseerd.
Het procentuele aandeel contracten voor bepaalde tijd is afgelopen jaar harder gestegen dan op basis van de historische gegevens verwacht zou mogen worden; de tijdelijke contracten namen toe van 29% naar 34% in de afgelopen 12 maanden. Er is hiermee sprake van een duidelijke trendbreuk.
De Van Spaendonck MKB Banenmonitor geeft een trend weer vanaf 2010, waarbij vanaf het derde kwartaal 2014 een trendbreuk is waar te nemen. In de periode van 2010 tot 2013 nam elk jaar het percentage bepaalde tijd contracten langzaam toe. Er was sprake van een seizoenspatroon, waarbij in de zomer het aandeel bepaalde tijd contracten tijdelijk toeneemt, veroorzaakt door vakantiekrachten en seizoenarbeiders. Tot dat jaar nam in de herfstperiode het aantal tijdelijke arbeidscontracten dan weer iets af. In de herfst van 2014 was die afname niet te constateren, zoals in eerdere jaren als normaal werd gezien.
AOK

Meer weten over salarizaken?