058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Minimumlonen per 1 juli 2015 gepubliceerd

De aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2015 is in de Staatscourant gepubliceerd.
De bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 juli 2015 als volgt vastgesteld:
€ 1.507,80 per maand (nu € 1.501,80);
€ 347,95 per week (nu € 346,55);
€ 69,59 per dag (nu € 69,31).
Minimumlonen

Meer weten over salarizaken?