058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Minimumloon 2013

Het minimumloon per 1-1-2013 is bekend gemaakt door Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ieder jaar in januari en juli wordt het minimumloon aangepast. Voor werknemers tussen de 23 en 65 jaar stijgt het minimumloon per 1 januari 2013 met 0,91% naar een bedrag van € 1.469,40. Voor werknemers tussen de 15 en 23  jaar geldt een percentage van dit loon als minimum. Er is geen wettelijk minimumloon voor werknemers die jonger zijn dan 15 jaar of ouder zijn dan 65 jaar. De betreffende bedragen kunt u terugvinden in de Staatscourant van 19 oktober, zie https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-21293.html

Meer weten over salarizaken?