058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Minimumloon per 1 januari 2021 bekendgemaakt

Ieder jaar wordt het wettelijk minimumloon per 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. De minimumbedragen die in de 1e helft van 2021 gaan gelden, heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd in de Staatscourant.
Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2021:

  • €1.684,80 per maand (juli 2020: €1.680);
  • €388,80 per week (juli 2020: €387,70);
  • € 77,76 per dag (juli 2020: €77,54).

Wist je dat het in ons systeem mogelijk is om de minimumloontabellen toe te voegen bij werknemers? Dit houdt in dat het salaris op 1 januari en 1 juli automatisch wordt geïndexeerd. Tevens wordt bij jeugdigen het salaris automatisch verhoogd na een verjaardag. Meer weten? Neem gerust contact op!

Meer weten over salarizaken?