058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Nabetaling ORT over verlof in onderhandelaarsakkoord VVT

Op vrijdag 14 oktober 2016 hebben de vakbonden NU’91, CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe CAO in de verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg, en Jeugdgezondheidszorg (CAO VVT). In het akkoord hebben partijen onder andere afspraken gemaakt over de ORT over verlofdagen, zowel voor toekomstige verlofdagen als voor de ORT over verlofdagen over de afgelopen vijf jaar. Afgesproken is dat vanaf januari 2017 medewerkers ORT uitbetaald krijgen over de vakantie- en verlofuren en dat er voor iedere individuele medewerker die de afgelopen vijf jaar ORT heeft ontvangen een nabetaling zal plaatsvinden over mogelijk te weinig ontvangen ORT. Aan die medewerkers zal een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden met daarin een afkoopsom. De werknemer die de overeenkomst ondertekent ziet af van verdere loonvorderingen in dat verband.
CNV Zorg & Welzijn heeft een tool ontwikkeld waardoor u kunt uitrekenen of u recht heeft op achterstallige onregelmatigheidstoeslag (ORT). De rekentool is voor iedereen toegankelijk, u hoeft geen lid te zijn of in te loggen.

Datum: 8 november 2016
 

Meer weten over salarizaken?