058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Neem uw wettelijke vakantiedagen tijdig op

Veel werknemers zijn niet op de hoogte van de nieuwe vakantiewetgeving.
Dit blijkt uit een recente peiling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Toch heeft deze wet – die sinds 1 januari 2012 van kracht is – flinke gevolgen voor werknemers: de houdbaarheid van wettelijke vakantiedagen is omlaag gegaan van vijf jaar naar zes maanden na het jaar van opbouw. Volgens de wet moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen uit 2012 dus opnemen vóór 1 juli 2013. De resterende dagen komen te vervallen.

Meer weten over salarizaken?