058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Nibud: Werkenden met kinderen zien grootste koopkrachtstijging

Dit jaar gaan werkenden met kinderen er qua koopkracht het meest op vooruit, met zo’n 1,5 tot 2,5 procent. Sommige gezinnen gaan er zelfs tussen de 3,5 en 4,5 procent op vooruit, meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van de laatste berekeningen. De cijfers komen grotendeels overeen met de schatting van september 2019.
De prijzen stijgen naar verwachting dit jaar met 1,6 procent, terwijl de gemiddelde loonstijging 2,8 procent bedraagt. Bovendien profiteren mensen die werken van de hogere arbeidskorting die is ingevoerd.
De uitkeringen gaan ook omhoog, maar blijven achter bij de loonstijgingen. De koopkrachtstijging voor mensen met een uitkering en gepensioneerden is dan ook lager, meestal minder dan 1 procent. Dat laten de nieuwste koopkrachtberekeningen van het Nibud zien.
Gebruik deze ‘koopkrachtberekenaar’ voor jouw financiële situatie.
Bron: Nibud.

Meer weten over salarizaken?