058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Nieuw model voor de loonstaat 2017

De Belastingdienst heeft een nieuw model voor de loonstaat 2017 gepubliceerd. Werkgevers zijn niet verplicht om voor de loonstaat het model van de Belastingdienst te gebruiken, uw organisatie mag ook een eigen loonstaat hanteren. Daarbij geldt één voorwaarde: op de loonstaat moeten op een duidelijke manier dezelfde gegevens staan als die op de modelloonstaat worden gevraagd.
Verplichte gegevens
De volgende informatie is verplicht:

 • het kalenderjaar;
 • gegevens van de werknemer (naam, BSN, adres, geboortedatum);
 • gegevens van de werkgever (naam, adres, loonheffingennummer);
 • wel of geen loonheffingskorting, inclusief ingangsdatum;
 • het loontijdvak (kolom 1);
 • het nummer inkomstenverhouding (kolom 2);
 • het loon in geld (kolom 3);
 • het loon anders dan in geld (kolom 4);
 • fooien en uitkeringen uit fondsen (kolom 5);
 • de aftrekposten voor alle heffingen (kolom 7);
 • het loon voor de werknemersverzekeringen (kolom 8);
 • het loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) (kolom 12);
 • het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 14);
 • de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 15);
 • de ingehouden bijdrage ZVW (kolom 16);
 • het aan de werknemer uitbetaalde bedrag (kolom 17);
 • de verrekende arbeidskorting (kolom 18);
 • de levensloopverlofkorting (kolom 19).

 

Datum 11 januari 2017

Meer weten over salarizaken?