058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Nieuwe aanvraagformulieren ontslagvergunning

UWV heeft de nieuwe aanvraagformulieren voor een ontslagvergunning gepubliceerd.
Op 1 juli gaan de nieuwe ontslagregels van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in. Dat betekent voor u dat u bij UWV een ontslagvergunning moet aanvragen bij:

Let op: gebruik deze nieuwe formulieren voor ontslagaanvragen die u op of na 1 juli indient. U kunt de formulieren downloaden vanaf uwv.nl, invullen en vanaf 1 juli uploaden via het werkgeversportaal van UWV. Als uw aanvraag compleet is dan kan UWV deze binnen 4 weken afhandelen.

Meer weten over salarizaken?