058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Nieuwe regels voor bevallingsverlof

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeid. In dit wetsvoorstel zijn ook de wijzigingen in de regels voor bevallings- en kraamverlof opgenomen.

  • Voortaan krijgt een werkneemster die zwanger is van een meerling recht op vier weken extra verlof.
  • Het uitgangspunt wordt dat moeder en kind minimaal 10 weken samen thuis moeten kunnen doorbrengen. Dit houdt in dat indien het net geboren kind opgenomen is in het ziekenhuis er recht komt op langer verlof.
  • Bevallingsverlof wordt flexible. Werknemers kunnen straks de laatste 6 weken flexibel verlof opnemen en dus bijvoorbeeld al deeltijd gaan werken. De totale duur blijft van het verlof blijft het zelfde.
  • Levenspartners krijgen voortaan recht op 3 dagen onbetaald verlof. Deze 3 dagen zijn een voorschot op het ouderschapsverlof

Meer weten over salarizaken?