058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter

Op UWV.nl is een nieuwe versie van Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

In de Werkwijzer vind je antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

Je vindt de nieuwe Werkwijzer Poortwachter op de internetsite van UWV.

Bron: Forum Salaris

Meer weten over salarizaken?