058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 editie 2 gepubliceerd

In de 2e uitgave (pdf) zijn een aantal onderwerpen toegevoegd en bestaande onderwerpen uitgebreid. Ook zijn een paar fouten verbeterd.
Toevoegingen
In deze uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:
4.  Verklaring arbeidsrelatie 2014 blijft tijdelijk ook in 2015 geldig
15. Bijtelling voordeel privégebruik auto
16. Indexering boetes
17. Loonbelastingtabellen: nieuwe kolom in de tabel bijzondere beloningen
18. Veranderingen in de pensioenregelingen
19. Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap ZW
20. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2015
Verbeteringen
Verder zijn een aantal onderwerpen aangevuld en een aantal fouten verbeterd:
– In de inleiding is toegevoegd wat de Belastingdienst verstaat onder ‘loonheffingen inhouden en betalen’.
– In punt 1 is onder de kop ‘Wanneer is er sprake van een concern?’ een alinea toegevoegd met informatie over stichtingen.
– In punt 2 is de informatie over verbonden lichamen verwijderd. Deze wijziging is niet doorgegaan.
– In punt 8 is de informatie over het verrekenen van de premiekorting met een aangifte onder een ander subnummer in een eerder aangiftetijdvak verwijderd. Dit was al mogelijk.
– In punt 8 is onder de kop ‘Verkeerde begindatum inkomstenverhouding bij uitzendkrachten’ de zin over de polisadministratie gewijzigd.
– In punt 10 is het volgende gewijzigd: In de 2e alinea is ‘maar minder is dan € 100.670’ veranderd in ‘maar niet meer is dan € 100.670′. En € 100.670 of hoger’ is veranderd in ‘hoger dan € 100.670’.
De arbeidskorting voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is toegevoegd

Meer weten over salarizaken?