058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Noodzakelijke apparatuur

De definitie van wat er precies bedoeld wordt met het noodzakelijkheidscriterium wordt in het Belastingplan 2015 uitgelegd. Voor communicatie- en computerapparatuur geldt dat als ze nodig zijn voor het uitvoeren van het werk valt de apparatuur onder het noodzakelijkheidscriterium. Een aanvulling is dat niet alleen de apparatuur onder het criterium vallen, maar ook de vergoedingen en verstrekkingen die er direct verband mee houden. Onder noodzakelijke gereedschappen vallen alle gezamenlijke voorwerpen die voor het verrichten van werkzaamheden nodig zijn. Ze worden gebruikt om iets te maken, repareren of controleren en kunnen meerdere keren gebruikt worden. Werkkleding en kantoormeubilair vallen niet onder deze definitie.

Meer weten over salarizaken?