058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Noodzakelijkheidscriterium

Per 1 januari 2015 dienen alle werkgevers de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Voor 2015 is het noodzakelijkheidscriterium toegevoegd aan de WKR. Het noodzakelijkheidscriterium houdt in dat de werkgever gereedschappen en apparatuur waarvan de werkgever vindt dat de werknemer deze redelijkerwijs nodig heeft voor het uitoefenen van zijn functie onbelast kan vergoeden of verstrekken. De werkgever dient echter wel op te letten dat deze zaken nodig moeten zijn voor de behoorlijke vervulling van zijn dienstbetrekking. Kosten die bijvoorbeeld alleen maar bijdragen aan een goede uitoefening van de dienstbetrekking zijn niet zonder meer noodzakelijk. In 2018 zal het noodzakelijkheidscriterium worden geëvalueerd.

Meer weten over salarizaken?