058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Onderbouw concurrentiebeding

U mag per 1 juli 2014 alleen nog bij zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelang een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. U dient dit belang te onderbouwen in het concurrentiebeding. Het gaat dan meestal om zeer specifieke informatie of kennis die niet bij de concurrent mag belanden. De werknemer kan naar de rechter stappen, als hij het niet eens is met het belang. Dit geldt alleen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die u afsluit na 1 juli 2014.

Meer weten over salarizaken?