058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Ontslagprocedures vernieuwd

Het UWV heeft naar aanleiding van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid de ontslagprocedures vernieuwd. U begint het beste voortaan via deze link.
Als u de werknemer wenst te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet u aantonen dat u voldoende heeft gedaan om ontslag te vermijden cq te voorkomen. De redenen voor ontslag moeten natuurlijk ook onderbouwd worden.
Datum: 13-8-2015

Meer weten over salarizaken?