058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Ontslagrecht versoepelen

De Europese Commissie geeft Nederland het dringende advies om het ontslagrecht verder te versoepelen. Een versoepeling van het ontslagrecht zal gunstig zijn voor de arbeidsmobiliteit. Dit advies maakt deel uit van het advies met betrekking tot de begroting 2014.

Meer weten over salarizaken?