058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Ontslagroute

In 2016 komen er in grote lijnen 3 ontslagroutes. Die bestaan feitelijk nu ook al maar zijn straks meer dwingend. Route 1 is met wederzijds goedvinden. Route 2 is via het UWV. Route 3 is via de kantonrechter. Route 2 via de UWV wordt in 2016 dwingend voorgeschreven bij ontslag door bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid. Route 3 via de kantonrechter wordt in 2016 dwingend voorgeschreven als de oorzaak persoonlijk is.

Meer weten over salarizaken?