058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Opheffing levensloopregeling

Op het belastingplan 2013 is o.a. een amendement aangenomen dat regelt dat levenslopers  20% belastingvrijstelling krijgen. Had u minder dan € 3.000 saldo op 31 december 2011 dan moet u het gehele saldo in 2013 verplicht opnemen. Waarbij u dus 20% onbelast krijgt. Had u meer dan € 3.000 dan mag u de levensloop voortzetten maar mag u ook kiezen voor algehele opheffing waarbij ook u 20% vrijstelling krijgt. De vrijstelling is steeds 20% van het saldo op 31 december 2011.

Meer weten over salarizaken?