058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Opnieuw 80% heffing bij opname levenslooptegoed

Voor deelnemers die nog aan de levensloopregeling meedoen is er in 2015 wederom de mogelijkheid om het saldo op 31 december 2013 fiscaal aantrekkelijk uit te keren. 20% van het saldo op 31 december mag dan onbelast uitgekeerd worden. Het restant van het levenslooptegoed dient dan belast uitgekeerd te worden.
Levenslooptegoed mag tegenwoordig ook gebruikt worden om andere zaken dan verlof te financieren, bijvoorbeeld om een auto te kopen of een deel van hun hypotheek. In het jaar 2013 was de opname van deze tegoeden niet in alle gevallen volledig belast. Als de werknemer zijn volledige levenslooptegoed in één keer opnam, mocht de werkgever namelijk 20% van het opgenomen tegoed onbelast uitbetalen. Uit het Belastingplan 2015 blijkt nu dat deze zogenoemde 80%-regeling ook geldt in 2015.

Meer weten over salarizaken?