058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Overgangsregeling WBSO

Met ingang van 2013 bent u verplicht om een mededeling te doen van het aantal gerealiseerde S&O uren. Daarbij is het niet relevant of uw onderneming precies het aantal uren heeft besteed dat in de verklaring is aangegeven. In de S&O verklaring staat hoeveel uren u in mindering mag brengen op de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen en tegen welk uurloon.

Meer weten over salarizaken?