058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Pensioenfonds detailhandel

Het pensioenfonds voor de detailhandel verhuist met ingang van 2015 van Syntrus Achmea naar TKP. Dit heeft helaas consequenties. De inhoud van het bericht wijzigt (voorlopig) niet. De productcodes enz. blijven gelijk. Alleen de verzending van het bericht wijzigt. Salariszaken mag de pensioenaangifte niet meer indienen via een FTP verbinding. Daarvoor in de plaats komt een webservice. U dient zich hier eerst aan te melden voor een gebruikersnaam en wachtwoord. Dat kan bij werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl. Vervolgens kunt u Salariszaken machtigen op uw webportaal.
Hun website is https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/werkgevers.

Meer weten over salarizaken?