058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Premiekorting oudere werknemers

Er moet financiering gevonden worden voor een hogere pensioenopbouw. Het is mogelijk dat in 2015 de leeftijdsgrens voor de premiekorting in dienst nemen van oudere werknemers opgetrokken wordt van 50 naar 56.

Meer weten over salarizaken?