058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Premiekorting voor in dienst nemen 50-plussers verhoogd

De premiekorting indiensttreding oudere uitkeringsgerechtigde (50+) wordt in 2013 verhoogd van € 6.500 naar € 7.000 gedurende maximaal drie jaar.
Ook voor arbeidsgehandicapten die uw onderneming in dienst neemt en die minstens het minimumloon verdienen, gaat deze premiekorting van € 7.000 gelden. Voor het in dienst nemen van Wajongers die met loondispensatie gaan werken, wordt de premiekorting € 3.500. Nu kunt u voor arbeidsgehandicapten op jaarbasis nog maar maximaal € 2.042 op de verschuldigde premies werknemersverzekeringen in mindering brengen en voor werknemers met een Wajong-uitkering € 1.360 méér.

Meer weten over salarizaken?