058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Premiekortingen verdwijnen

Werkgevers kunnen nu nog korting krijgen op de premies voor WIA/WAO en WW die zij betalen voor werknemers.  Dit systeem van premiekortingen is moeilijk te controleren voor de Belastingdienst. Voor werkgevers is het systeem ook bewerkelijk. Zij moeten de premiekorting zelf toepassen in de aangifte loonheffingen. Ook kunnen vooral kleine werkgevers de huidige premiekorting niet altijd volledig verzilveren. Omdat het bedrag aan te betalen premies werknemersverzekeringen lager is dan de premiekorting hierop.
Daarom heeft de overheid besloten om over te stappen op een systeem van tegemoetkomingen. De zogenoemde Wet tegemoetkomingen loondomein. Dit systeem is eenvoudiger en minder fraudegevoelig.
De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat uit twee nieuwe regelingen:

  1. Het lage-inkomensvoordeel (LIV): een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers met een relatief laag loon in dienst hebben, per 1 januari 2017.
  2. Een loonkostenvoordeel (LKV) voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking. Dit nieuwe systeem moet per 1 januari 2018 van kracht worden.

Uitbetaling
Werkgevers hoeven de kortingen niet meer zelf te berekenen. De Belastingdienst betaalt de tegemoetkomingen automatisch achteraf uit.

Meer weten over salarizaken?