058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Premiekortingen

Voorheen mocht de premiekorting oudere werknemer 50+ die komt uit een uitkering voor maximaal 3 jaar worden toegepast. Aan deze premiekorting was geen leeftijds beperking gekoppeld. Vanaf 2012 wordt er in de Handleiding loonheffingen ineens de voorwaarde opgenomen dat de Premiekorting 50+ maximaal 3 jaar toegepast mag worden totdat de werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. In eerdere jaren stond deze tekst niet in de handleiding loonheffingen. In samenwerking met onze software leverancier zijn vragen gesteld aan de Belastingdienst, aangezien de voorwaarde van de grens van 65 jaar niet in de wettekst is opgenomen.

Meer weten over salarizaken?