058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Premies 2014

De Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) gaat in 2014 naar 2.3%, dit is nu 1.7%. De Wga premie wordt samengevoegd met een ZW-flex-heffing. Beiden zijn bedrijfs(tak)afhankelijk en worden dus aan de werkgever per beschikking door de belastingdienst medegedeeld. Wel is al bekend dat ook deze premie gemiddeld omhoog gaat met ongeveer 1%. De lastenverzwaring ten gevolge van deze premies bedraagt dus ruim 1,5%.

Meer weten over salarizaken?