058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Premiewijzer Whk 2015

Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) van UWV maakt u eenvoudig een schatting van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2015. U kunt de premiewijzer gebruiken als hulpmiddel om te bepalen of het voor u gunstig is om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of WGA-vast in 2015.
U kunt in 2015 nog geen eigenrisicodrager voor de WGA-flex worden.
Let op: de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Whk geeft ongeveer aan wat de hoogte is van uw gedifferentieerde premie Whk. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
U vindt de premiewijzer hier.

Meer weten over salarizaken?