058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Prinsjesdag 2014

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2015 bekendgemaakt.
Wij hebben de belangrijkste wijzigingen welke gerelateerd zijn aan de salarisadministratie voor u op een rijtje gezet:
– De crisisheffing komt niet terug
– Hogere afbouw algemene heffingskorting
– Wet werk en zekerheid gaat door
– De inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage daalt
– 80% heffing bij opname levenslooptegoed terug
– Aangepaste CO2-grenzen in 2015
– Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting stijgt naar 36,5%
-De WKR wordt verplicht ingevoerd per 1 januari 2015 met een vrije ruimte van 1,2%
– Eens per jaar eindheffing WKR toetsen
– Beschikbaar budget voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) stijgt met € 38 miljoen.
– Brug-WW moet mensen snel aan nieuwe baan helpen
– Wijziging WAZO gaat mogelijk volgend jaar in
Wij zullen de komende tijd de begroting 2015 verder toelichten in onze nieuwsartikelen.

Meer weten over salarizaken?