058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Prinsjesdag 2017 – de belangrijkste onderwerpen

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2018 bekendgemaakt.
Op deze dag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Het was dit jaar een bijzondere editie van Prinsjesdag. Omdat er nog altijd geen nieuw kabinet zit, werden er nauwelijks nieuwe plannen bekendgemaakt.
Wij hebben de belangrijkste wijzigingen die gerelateerd zijn aan de salarisadministratie voor u op een rijtje gezet:

  • Premiekorting maakt per 2018 plaats voor loonkostenvoordeel;
  • De algemene heffingskorting wordt licht verlaagd;
  • De ouderenkorting wordt verhoogd met 115 euro;
  • Sociale premies 2018: fractionele wijzigingen;
  • Werkgeversheffing ZVW stijgt per 2018 naar 6,90% (in 2017 6,65%);
  • ZVW bijdrage naar 5,6% (in 2017 5,4%);
  • Bijtelling privégebruik auto alleen voor nieuwe auto’s 22 procent;
  • Minder administratieve lasten voor S&O-inhoudingsplichtigen;
  • Compensatieregeling transitievergoeding pas per 1 juli 2019 in werking.

Wij zullen de komende tijd de begroting voor 2018 verder toelichten in onze nieuwsartikelen.
Download hier de Miljoenennota
Download hier het Belastingplan
 

Wij houden u altijd op de hoogte van de belangrijkste onderwerpen. Wist u dat u ons ook kunt volgen via social media?
 
    
Datum: 20 september 2017

Meer weten over salarizaken?