058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Proefplaatsing uitkeringsgerechtigden

Per 1 januari 2014 wordt de proefplaatsing van uitkeringsgerechtigden verlengd naar 6 maanden. Het gaat hier om mensen met een WAO-, WIA-, Wajong-, ZW- of WW uitkering. De uitkeringsgerechtigde houdt zijn uitkering gedurende deze proefplaatsing en ontvangt geen loon van de werkgever. Deze regeling geldt als de aanvraag is gedaan voordat de feitelijke werkzaamheden aanvangen. Aanvragen doet u bij UWV.

Meer weten over salarizaken?