058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Reden einde dienstverband in loonaangifte 2020

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil fraude met WW-uitkeringen tegengaan. Daarom dient vanaf 1 januari 2020 de reden voor het beëindigen van een dienstverband te vermelden in de loonaangifte. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering mag de aanvrager namelijk niet verwijtbaar werkloos zijn.
Iemand is verwijtbaar werkloos als hij bijvoorbeeld zelf ontslag neemt of door zijn eigen schuld wordt ontslagen. Als uit de loonaangifte blijkt dat er sprake was van verwijtbare werkloosheid, gaat UWV de WW-aanvraag nader onderzoeken. De informatie over het beëindigen van een dienstverband krijgt UWV vaak wel pas nadat de WW is toegekend. Toch heeft UWV hiermee een extra controlemogelijkheid om WW-fraude op te sporen.

Meer weten over salarizaken?