058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Regels bij het in dienst nemen van een vakantiekracht

Op vakantiekrachten zijn de gewone regels van het arbeidsrecht van toepassing.
Dit betekent onder meer dat de werkgever ten minste het minimumjeugdloon moet betalen.
Dit is voor vakantiekrachten vanaf 15 jaar.
Voor alle vakantiekrachten moeten premies voor de werknemersverzekeringen worden ingehouden. Ook bouwen vakantiekrachten vakantiedagen op.
Tevens gelden voor vakantiekrachten tot 18 jaar beschermende regels op grond van de Arbeidstijdenwet (ATW). Deze regels hebben betrekking op het soort werk dat zij mogen verrichten en op de werk- en rusttijden.
De Rijksoverheid geeft hierover meer informatie op deze pagina.

Meer weten over salarizaken?