058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Regels oproepkrachten Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 ingaat, moet jouw organisatie rekening houden met nieuwe regels voor payrollers en oproepkrachten. Het is verstandig om nu al voorbereidingen te treffen. Hierdoor kom je straks niet voor onaangename verrassingen te staan. Het wetsvoorstel voor de WAB bevat voor oproepkrachten een aantal ingrijpende wijzigingen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeurt, gelden per 1 januari 2020 de volgende drie regels:
1 Oproeptermijn
Je moet een oproepkracht uiterlijk vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch laten weten wanneer hij moet werken. Trek je de oproep binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden in of wijzig je de tijdstippen, dan heeft de werknemer toch minstens recht op loonbetaling over de periode waarvoor hij eerst was opgeroepen. In de cao kan een kortere termijn dan vier dagen worden afgesproken, maar die mag nooit korter dan 24 uur zijn. Het recht op loon bij een afzegging van de oproep kan niet helemaal worden uitgesloten.
2 Vaste arbeidsomvang
Je moet straks telkens als er twaalf maanden zijn verstreken een aanbod doen aan een oproepkracht voor een vaste arbeidsomvang (vast aantal uren). Deze arbeidsomvang moet je baseren op de gemiddelde arbeidsomvang in de voorgaande twaalf maanden. Doe je dit aanbod niet, dan heeft de oproepkracht alsnog recht op loon over die gemiddelde arbeidsomvang.
Overgangsbepaling vaste omvang
Voor oproepkrachten die op 1 januari 2020 al langer dan twaalf maanden op basis van een oproepcontract werken, geldt straks een overgangsbepaling. Je moet hen binnen een maand na de inwerkingtreding van de WAB een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang.
3 Opzegtermijn
Een werknemer met een nulurencontract mag straks een opzegtermijn van vier dagen aanhouden (tenzij in de cao een kortere termijn is afgesproken).

Meer weten over salarizaken?